Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.supercarsunday.nl en worden gepubliceerd door Supercar Sunday B.V., hierna te noemen Supercar Sunday.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Geregistreerd handelsmerk

Supercar Sunday® is een geregistreerd handelsmerk van Supercar Sunday B.V. – hierna te noemen Supercar Sunday – en geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau.

© Supercar Sunday B.V.