Disclaimer

Voorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.supercarsunday.nl en worden gepubliceerd door Supercar Sunday B.V., hierna te noemen Supercar Sunday.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruikte afbeeldingen

Alle afbeeldingen die op deze website worden gebruikt, zijn verkregen uit bronnen waarvan wij geloven dat ze publiek domein zijn of waarvoor wij de juiste licenties hebben verkregen. Hoewel wij ernaar streven om alle auteursrechten te respecteren, kunnen er onbedoeld inbreuken plaatsvinden.

Als u eigenaar bent van een afbeelding die op deze website wordt gebruikt en u van mening bent dat het gebruik ervan inbreuk maakt op uw auteursrecht, verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen. Stuur alstublieft een e-mail naar [contact-emailadres] met de volgende informatie:

1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
2. Een beschrijving van de afbeelding in kwestie en de locatie op onze website waar deze wordt weergegeven.
3. Bewijs van uw auteursrecht of eigendomsrecht op de betreffende afbeelding.

Wij zullen uw verzoek onmiddellijk beoordelen en, indien nodig, de betreffende afbeelding zo snel mogelijk van onze website verwijderen. Bedankt voor uw medewerking en begrip.

Geregistreerd handelsmerk

Supercar Sunday® is een geregistreerd handelsmerk van Supercar Sunday B.V. – hierna te noemen Supercar Sunday – en geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau.

© Supercar Sunday B.V.